Potřebné dokumenty k realizaci dynamického semaforu

Pro osazení zpomalovacího semaforu je nutno doložit "Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu". Je to příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Tento formulář je stanoven podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Dá se najít na stránkách městského úřadu mezi veřejně přístupnými formuláři.

Pro elektrickou přípojku do 50 m stačí stejný formulář, pokud není použitý záložní zdroj UPS.

Dále nutno zajistit:

  • vyjádření správce komunikace – majitele pozemku,
  • vyjádření dopravní policie,
  • vyjádření odboru dopravy.

Inteligentní ukazatele rychlosti

Ukazatel rychlosti

Více

Nová generace navigace Telefon s navigací SYDO Traffic Ghost

Více

Úseková rychlost

Měření střední rychlosti vozidel, která projedou daným měřícím úsekem.

Kamera Více