Význam videodetekce

Nová verze zařízení hlídá pomocí videodetekční kamery veškerý pohyb před semaforem, ten vyhodnocuje a následně rozhodne o dalším kroku řízení semaforu. Videodetekce eliminuje problém s vozidly, která vjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací z boční ulice, z garáže, zahrady nebo polní cesty. V neposlední řadě eliminuje stav, kdy je vozidlo přijíždějící k semaforu zastíněno protijedoucím kamionem, kolonou nebo pomalu jedoucími vozidly.

Stav kdy vozidlo není detekováno je řešen videodetekčním systémem, který eliminuje problém s vozidly, která vjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací nebo jsou zastíněna protijedoucím kamionem či jinou anomálií. Videodetekce tedy monitoruje průjezd křižovatkou a zaznamenává přestupky průjezdu vozidel na červený signál.

Součástí systému je statistický modul přenášený pomocí modemu.

Videodetekce dále umožňuje klasifikovat vozidla projíždějící v oblasti semaforu v obou směrech (počítání vozidel, jejich rychlostí a kategorizace).

SW vybavení dodávané k zařízení

SW vybavení obsahuje pracoviště pro vyhodnocení dopravních dat a klasifikaci vozidel. Přenos dopravních dat do aplikace SYDO Traffic Tiny je realizován pomocí modemu přes xml protokol. Součástí je modul vyhodnocující účinnost zpomalovacího semaforu. Informace jsou rozděleny do kategorií a obsahují data typu:

  • počet vozidel, které projely červený signál,
  • počet vozidel, které byly zastaveny semaforem,
  • počet vozidel snižujících rychlost,
  • procentuální účinnost semaforu.

Systém pracuje samostatně bez zásahu člověka. Tímto je zajištěna maximální objektivnost při vyhodnocení účinnosti systému a dává tím podklady pro další řešení (možnost instalace detekce jízdy na červenou, SW dodatečné nastavení parametrů semaforu, atd.).

Zařízení umožňuje automatické zapnutí/vypnutí semaforu ve stanovený čas (například v noci), ve vypnutém stavu bliká oranžová.

Inteligentní ukazatele rychlosti

Ukazatel rychlosti

Více

Nová generace navigace Telefon s navigací SYDO Traffic Ghost

Více

Úseková rychlost

Měření střední rychlosti vozidel, která projedou daným měřícím úsekem.

Kamera Více