SYDO Traffic Tiny

Aplikace SydoTrafficTiny slouží pro vyhodnocení a grafickému zobrazeni dopravních dat zaslaných z různých systémů např. z ukazatele rychlosti.

Aplikace automaticky a nebo případně ručně provede import statistických dat z poštovní schránky (POP3 nebo IMAP) a data si ukládá do lokální databáze v adresáři aplikace.

Následně tato statistická data mohou byt znázorněna, může se provádět porovnaní s jinými dny.

Inteligentní ukazatele rychlosti

Ukazatel rychlosti

Více

Nová generace navigace Telefon s navigací SYDO Traffic Ghost

Více

Úseková rychlost

Měření střední rychlosti vozidel, která projedou daným měřícím úsekem.

Kamera Více