Princip chodeckého zpomalovacího semaforu

Výchozí stav

Výchozím stavem světelné signalizace (dále jen semafor) je svítící zelený signál pro vozidla a červený signál pro chodce. Chodec, který chce použít přechod pro chodce, aktivuje pomocí označeného tlačítka zelený signál pro chodce a červený signál pro přijíždějící vozidla.

Po stisknutí tlačítka

Chodci přecházejí, auta z obou směrů stojí.

Rychle jedoucí vozidlo

Pokud k SSZ přijíždí vozidlo rychlostí stejnou nebo nižší než je v daném místě povolená, zůstává na SSZ zelený signál a vozidlo plynule pokračuje v jízdě.
Pokud k SSZ přijíždí vozidlo rychlostí vyšší než je v daném místě povolená, rozsvítí semafor červený signál a vozidlo musí zpomalit, případně při vyšší rychlosti zastavit. Pokud na chodeckém semaforu svítí pro chodce červená a v jednom z pruhů je vozidlo nuceno zastavit nebo zpomalit z důvodu překročení povolené rychlosti, vozidlo v druhém směru projíždí volně na zelený signál.

K optimalizaci chodu SSZ slouží videodetektor, který monitoruje boční vjezdy na komunikaci, případné tvorby kolon či jiných kolizních situací. Poskytuje řadu nadstavbových funkcí.

Zařízení umožňuje automatické zapnutí/vypnutí semaforu ve stanovený čas (například v noci), ve vypnutém stavu bliká oranžová.

Nastavitelné parametry:

  • pevný cyklus (max. čas červené, když není nic detekováno)
  • základní čas zelené
  • prodloužení zelené (při detekci vozidel)
  • prodloužení červené při překročení limitu
  • limit rychlosti (hranice rychlosti, nad kterou zůstane vozidlům na semaforu svítit červená)
Parametrizace semaforu probíhá záložní trasou komunikace se semaforem přes SMS.

Inteligentní ukazatele rychlosti

Ukazatel rychlosti

Více

Nová generace navigace Telefon s navigací SYDO Traffic Ghost

Více

Úseková rychlost

Měření střední rychlosti vozidel, která projedou daným měřícím úsekem.

Kamera Více