Princip zařízení

Principem zařízení je iniciace červeného signálu na semaforu při překročení stanoveného rychlostního limitu (50km/h).

Pro zajištění plynulosti dopravy svítí zelená po celou dobu pohybu vozidel v kontrolovaném úseku, bez ohledu na momentální rychlost, až do přejezdu posledního vozidla. Pokud v měřeném úseku již není žádné vozidlo, svítí zelená ještě po nastavitelnou dobu (např. 5 sec.), aby poslední zjištěné vozidlo mělo dostatek času na projetí. Potom následuje přechod přes oranžovou do výchozího stavu červená.

Pokud je první změřená hodnota rychlosti nad stanoveným rychlostním limitem (rychle přijíždějící vozidlo), zůstává ještě po nastavenou dobu (např. 10 sec.) svítit červená, která donutí rychle jedoucí vozidlo zpomalit nebo úplně zastavit před semaforem.

Teprve po uplynutí nastavené doby dojde k přechodu přes oranžovou do zelené a vozidlu je umožněn průjezd. Pokud je zjištěno přijíždějící vozidlo v okamžiku, kdy už probíhá přechod ze zelené do červené, je tento přechod dokončen a je dodržena minimální doba svitu červené dle platných norem. Teprve poté je umožněn vozidlu průjezd a algoritmus pokračuje výše popsaným způsobem.

V případě, že žádná vozidla neprojíždějí nebo nejsou z nějakého důvodu detekována (velmi nízká rychlost, cyklisté, boční vjezd vozidla, kolona – tyto problémy řeší dynamický semafor s videodetekčním systémem), dojde po nastavené době (např. 90 sec) k přechodu do zelené, aby tato vozidla nebyla semaforem blokována (pevný cyklus). Dále algoritmus pokračuje výše popsaným způsobem.

Inteligentní ukazatele rychlosti

Ukazatel rychlosti

Více

Nová generace navigace Telefon s navigací SYDO Traffic Ghost

Více

Úseková rychlost

Měření střední rychlosti vozidel, která projedou daným měřícím úsekem.

Kamera Více