Dynamický zpomalovací semafor

Dynamický zpomalovací semafor je inteligentní zařízení omezující rychlost vozidel, která překračují stanovený rychlostní limit na kontrolovaném úseku. Systém poskytuje obrazové a statistické informace (počty vozidel, jejich rychlosti, rozlišuje malá a velká vozidla), umožňuje vzdálenou správu zařízení pomocí GPRS nebo SMS.


Schváleno Ministerstvem dopravy ČR pro použití na pozemních komunikacích, a vlastní osvědčení o  vhodnosti výrobku od Silničního vývoje ZDZ.

Varianty montáže:

  • na samostatném výložníkovém stožáru
  • na výložník na již stojící stožár
  • mobilní verze, rychlá montáž a demontáž - možnost okamžitého přemístění do problematické lokality

Varianty napájení:

  • trvale 230 V
  • ze záložních zdrojů (baterií) 12 V, (dobíjení ze sítě veřejného osvětlení)

Potřebné dokumenty

Světelná signalizace je umístěna na samostatném výložníkovém stožáru. Na jeho vodorovné vyložené části jsou čočky tvořené LED diodami 300mm, na svislé čočky tvořené LED diodami 200mm, detektor, rozvaděč a kamera. SW semaforu včetně videodetekce.

Výložníkový stožár je umístěn tak, aby nezasahoval do průjezdného profilu komunikace. Při přesném umístění je nutné respektovat inženýrské sítě vedoucí podél komunikace. Tři metry před SSZ je v jízdním pruhu stop čára šířky 0,5m z plastické barvy. Před SSZ je ve vzdálenosti předepsané technickými podmínkami (cca 200m) instalována svislá dopravní značka A10 „světelná signalizace“.

Inteligentní ukazatele rychlosti

Ukazatel rychlosti

Více

Nová generace navigace Telefon s navigací SYDO Traffic Ghost

Více

Úseková rychlost

Měření střední rychlosti vozidel, která projedou daným měřícím úsekem.

Kamera Více